Tájékoztatom, hogy ezen az internetes honlapon elérhető tartalmak nem minősülnek tanácsadásnak, továbbá nem minősülnek ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak. A honlap kizárólag azt a célt szolgálja, hogy bemutassam Ügyvédi Irodámat, és arról általános jellegű információval szolgáljak, hogy Ön információt szerezzen Ügyvédi Irodám működésének néhány alapvető eleméről, amelyek ismeretében segítséget nyújt megválasztani leendő jogi képviselőjét.

Ezt a honlapot dr. Palotai Dániel – a Budapesti Ügyvédi Kamarába (1055 Budapest, Szalay utca 7.) 16473 lajstromszámmal bejegyzett, és az Ü-110753 számon nyilvántartott – ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, mely az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott, Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól szóló szabályzat tartalmazza. Jelen oldal a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001 (IX. 3.) számú állásfoglalását figyelembe véve készült.

Az ügyvédekre vonatkozó jogszabályokat és belső szabályzatokat, az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt megtalálja a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon.