Már ügyvédjelöltként is főleg büntetőjoggal foglalkoztam, amelyre épült 2004-től saját praxisom. 2006-ban az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézetében gazdasági büntető szakjogász posztgraduális diplomát szereztem. Irodám klasszikus büntetőügyeket vállal, tehát az általam vallott és követett etikai értékek és normák alapján irodám nem vállalja gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmények elkövetőinek képviseletét.

Közel 20 éve működő döntően büntetőjogi praxisom mellett, az egyre szélesebb körű ügyfél igényeknek eleget téve, a lent részletezett jogterületeken is vállalom már Ügyfeleim jogi képviseletét, illetve nyújtok számukra jogi tanácsadást. A lenti jogterületek ugyanis adott esetben büntetőjogi tényállás részei is lehetnek, és ezen jogi kérdések már több büntetőeljárás keretében úgymond szembe jöttek velem.

Ügyvédi irodám szolgáltatásai:

Büntetőjog

 • Feljelentés benyújtása

 • Terhelti és sértetti képviselet

 • Indítványok és észrevételek előterjesztése

 • Képviselet közvádas és magánvádas eljárásban

 • Polgári jogi igények érvényesítése

 • Pótmagánvád előterjesztése

 • Tanúként résztvevő személyek képviselete

 • Strasbourgi Emberjogi Bíróság előtti képviselet

Gazdasági jog, munkajog, polgári jog

 • Jogi tanácsadás

 • Okiratszerkesztés (szerződések, egyoldalú jognyilatkozatok)

 • Követeléskezelés, jogi képviselet követelés érvényesítése során (fizetési meghagyás, végrehajtási eljárás), valamint egyezségkötés elősegítése

 • Ügyintézés, jogi képviselet, jogérvényesítés magán- és hatósági eljárásokban

 • Polgári peres képviselet során ügyvédi irodám partner kollégáimmal működik együtt

Adatvédelem

 • Teljes körű GDPR-szolgáltatások magyar angol és német nyelven (adatvédelmi dokumentáció elkészítése, adatvédelmi tisztviselői pozíció betöltése, jogi képviselet és támogatás adatvédelmi hatósági eljárásban

Fogyasztóvédelem és versenyjog

 • Fogyasztóvédelmi megfelelőség biztosítása magyar, angol és német nyelven (Általános Szerződési Feltételek, fogyasztói partneri szerződések elkészítése és frissítése, jogi képviselet és támogatás fogyasztóvédelmi hatósági eljárásokban, belső szabályzatok, eljárásrendek elkészítése és frissítése),

 • Jogi képviselet és támogatás versenyhatósági eljárásokban, válasz beadványok előkészítése és benyújtása

Visszaélés-bejelentés

 • Jogi tanácsadás, segítségnyújtás a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásával és működtetésével kapcsolatos teendőkben

 • A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal belső szabályzat és visszaélés-bejelentési tájékoztató elkészítése és szükség szerinti frissítése

Compliance szolgáltatások

 • Jogszabályi előírásoknak megfelelő belső szabályzatok, eljárásrendek elkészítése és nyomon követése Ügyfelem szervezeti sajátosságainak figyelembevételével