Már ügyvédjelöltként is főleg büntetőjoggal foglalkoztam, amelyre épült 2004-től saját praxisom. 2006-ban az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézetében gazdasági büntető szakjogász posztgraduális diplomát szereztem. Irodám klasszikus büntetőügyeket vállal, tehát az általam vallott és követett etikai értékek és normák alapján irodám nem vállalja gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmények elkövetőinek képviseletét.

 • Jogi tanácsadás
 • Feljelentés benyújtása
 • Terhelti és sértetti képviselet
 • Indítványok és észrevételek előterjesztése
 • Okiratszerkesztés
 • Képviselet közvádas és magánvádas eljárásban
 • Polgári jogi igények érvényesítése
 • Pótmagánvád előterjesztése
 • Tanúként résztvevő személyek képviselete
 • Adósság- és követelés kezelés
 • Teljes körű GDPR és Compliance szolgáltatások és adatvédelmi dokumentáció angol/német nyelven
 • ÁSZF és Fogyasztóvédelmi megfelelőség biztosítása angol/német nyelven
 • Angol és német nyelven történő ügyintézés magán és hatósági eljárásban
 • Strassbourgi Emberjogi Bíróság előtti képviselet
 • Ügyfeleink képviseletét angol nyelven is vállalom mind a büntetőjogi, mind pedig a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság előtt folytatott eljárásban.


Díjszabás

Az ügyvédi munkadíj megállapítása

Az ügyvédi megbízási díj (ügyvédi munkadíj, ügyvédi díjszabás) szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségét – a tisztesség és a méltányosság szem előtt tartásával – az ügyvéd saját díjjegyzékéből kiindulva, a felek minden esetben előre, egyedileg határozzák meg az ügyvédi megbízási szerződésben.

Az ügyvédi díj mértéke jellemzően függ attól, hogy az ügy mennyire összetett, mekkora az ügylet tárgyának értéke, és ennek ellátásához milyen mértékű ügyvédi felelősség tartozik.

A Budapesti Ügyvédi Kamara állásfoglalása szerint az ügyvédi díjszabás továbbra sem tehető közzé.